(3کاربر,میانگین:4٫33)

آغاز طراحی سایت کلوپ رنو ۵ ایران

طراحی سایت کلوپ رنو ۵ ایران امروز ۵ بهمن ماه ۹۴ آغاز شد.

این کلوپ از اعضایی تشکیل شده که صاحب خودرو رنو ۵ هستند و یا تخصص و تجربه ای مرتبط با این خودرو دارند. این کلوپ این افراد را در کنار هم جمع کرده تا بتوانند خودرو رنو ۵ را به عنوان خودرو کلکسیونی به جامعه معرفی کنند و این خودرو بتواند ارزش خود را حفظ کند. فعالیت های این کلوپ برگزاری همایش ها ، تورهای اعضا ، آموزش های تخصصی و … می باشد.

وب سایت این شرکت شامل صفحات

معرفی: در این بخش به معرفی کلوپ پرداخته می شود و در انتها اساسنامه کلوپ قابل مشاهده است.

خدمات: در این بخش انواع خدمات کلوپ معرفی می شود و فرم ارسال مشخصات برای دریافت خدمات کلوپ مشاهده می شود.

عضویت: در این بخش شرایط و قوانین عضویت و فعالیت کاربران قرارداده می شود و در انتها فرم درخواست عضویت برای کاربران قرارداده می گیرد.

تاریخچه: در این بخش تاریخچه طراحی و تولید رنو ، تاریخچه رنو ۵ در ایران ، معرفی مدل های مختلف و گالری قرار می گیرد.

تماس: در این بخش هم راه های ارتباطی با کلوپ برای کاربران قرار داده می شود.

و …  خواهد بود.

مدت پیش بینی شده برای اجرای این پروژه ۲۰ روز می باشد.

قرار داد اجرای این سایت به صورت طراحی و پشتیبانی توسط گروه سدید می باشد.

پیشرفت پروژه

صفحات ۵۰%
تصاویر ۵۰%
محتوا ۵۰%